Za proizvodnjo kakovostnega končnega proizvoda je potrebno kvalitetno jeklo; večino jekla za našo proizvodnjo dobivamo iz železarne Štore, katere solastnik je tudi podjetje UNIOR d.d.. Glede na potrebe naših odjemalcev pa zagotavljamo tudi jeklo iz priznanih evropskih jeklarn/železarn.