Tradicijo strokovnosti gradi Unior že od leta 1919. Leta 1950 pa so bile na novo pridobljene zmogljivosti osnova za razvoj dveh proizvodnih programov: ročnega orodja in utopno kovanih odkovkov. Slednji so bili namenjeni potrebam industrije in so se vse bolj uveljavljali v proizvodnji avtomobilov, traktorjev, mopedov, koles, motorjev z notranjim izgorevanjem ipd.

Leta 1970 je tovarna z novimi vizijami razvoja dobila novo ime: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Nove vizije pa so bile povezane z vzpostavljenim trdnim sodelovanjem z evropskimi, zlasti zahodnonemškimi podjetji.

V 80. letih se je Unior uveljavil kot pomemben partner evropske avtomobilske industrije - to je kot eden večjih evropskih proizvajalcev lažjih odkovkov in eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za bencinske motorje, s katerimi sodi med glavne dobavitelje koncernov, kot so VW, BMW in drugi.

Prvi razvoj je omogočila pogodba s koncernom Renault, na osnovi katere je bil v Zrečah zgrajen joint-venture obrat za proizvodnjo odkovkov, hkrati pa sta se razvijali proizvodnja homokinetičnih zglobov in strojegradnja, sprva namenjena predvsem lastnim potrebam. Program Odkovki je danes globalno usmerjen program, ki se s povezanimi podjetji po svetu trudi večati tržni delež.