Zaradi svoje zgodovine, tradicije in ustrezne vizije smo danes največji svetovni proizvajalec odkovkov za krmilne mehanizme osebnih vozil. Povedano drugače – štirje od petih evropskih avtomobilov ima v sebi vgrajen vsaj en del, ki je bil narejen pri nas.

Moderna orodja, sodobni proizvodni sistemi in naš način dela so v skladu s panožnimi trendi, zato proizvajamo le izdelke najvišje kakovosti. To potrjujejo številni različni izkazi, testiranja in nagrade za odličnost.

Ponosni smo, da z dobavo izdelkov iz utopno kovanega jekla ter strojno obdelanih odkovkov in sinter delov našim kupcem zagotavljamo kar najširši možen spekter rešitev.

Naša prednost je v tem, da vam tako v okviru programa Odkovki kot v okviru podjetja ponujamo možnosti rešitev »od kakovostnega jekla do obdelanega odkovka«, saj lahko:

  • zaradi lastniškega deleža v železarni za naše odjemalce razvijamo jeklo zahtevnejše in nestandardne kakovosti,
  • v lastnem razvojnem oddelku glede na vaše želje razvijamo izdelke skupaj ali samostojno,
  • v lastni orodjarni izdelamo vsa potrebna orodja za izdelavo teh izdelkov,
  • v naših obratih obdelamo lastne odkovke in sintrane kose na pri nas razvitih in izdelanih strojih,
  • s proizvodnjo znotraj skupnega obrata na Kitajskem kupce tudi globalno oskrbujemo in razvojno usmerjamo na področju ojnic in krmilnih mehanizmov.