Kakovost

Visoka prilagodljivost zahtevam kupcev je povezana s pogostim pregledi proizvodnih procesov in izdelkov, ki jih kupci opravljajo bodisi sami ali zaupajo uveljavljenim standardom.

Kakovost je tista poglavitna lastnost, ki zadovoljuje kupca in ga vrača k nam. A ta ne pride kar sama od sebe; ta mora biti jasno opredeljena, saj se zanjo trudimo vsi. Tesno sodelovanje je potrebno, da dosežemo vsakoletno zmanjševanje izmeta in s tem posledično dvig kakovosti.

Njeno najvišjo raven lahko zagotovimo le na osnovi stalnih merjenj v lastnih laboratorijih, katerih rezultati so viden dokaz izboljšanja in priznanje dosežka. Zaposleni tako dobijo potrebne povratne informacije, kje vse se lahko odrežejo bolje.

Kakovost naših izdelkov, ki so v skladu s tehničnimi standardi, ustvarja odlična partnerstva,. Odkovke, pretežno namenjene avtomobilski industriji, odlikujeta trdnost in zanesljivost v najtežjih razmerah. Njihovo kakovost potrjujejo različni standardi, testiranja in priznanja za odličnost.

Poslovanje programa Odkovki (toplo kovanje, hladno kovanje, mehanska obdelava, sinter) temelji na mednarodnem standardu vodenja kakovosti ISO 9001 in standardih avtomobilske industrije QS9000, IATF 16949 ter mednarodnem standardu sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, za kar smo prejeli certifikate.


 
Certifikati v PDF obliki: